Hvordan kan salgsprosesser og arbeidsrutiner bli mer effektive?

Alle oss som jobber med salg og oppfølging av kunder, vet hvordan bunker med notater og viktige papirer kan hope seg opp og bli så store at man ikke lenger har oversikt. Eller om man har et notatverktøy på PC-en som man har mistet fullstendig oversikt over. 

 

Det finnes heldigvis gode måter å effektivisere arbeidshverdagen på. Det gjør det mulig å si farvel til både papirer og notater. En av disse er et CRM system, som vi her skal se nærmere på. Les tipsene under for å finne ut hvordan du kan effektivisere din bedrifts arbeidshverdag. 

Hva er et CRM system?

CRM står for Customer Relationship Management som direkte kan oversettes til kunderelasjonshåndtering. Som det ligger i ordet, handler det om å skape gode kunderelasjoner gjennom systemer som gir enkel support, salg- og markedsstrategier og kundeprospektering. Enkelt sagt er det et IT-system som sørger for å opprettholde fornøyde kunder på sikt, og gir deg muligheten til å samtidig holde god oversikt. 

Integrering i bedriftens systemer

Et godt CRM system, som Lime CRM, sørger for at de fleste av bedriftens IT-systemer kan integreres i CRM systemet. Slik kan dere effektivisere både arbeidsrutinene og salgsprosessene. Å få alt av verktøy, dokumenter og kommunikasjon på ett sted, sørger for god arbeidsflyt og kommunikasjon, både innad i bedriften og med kundene. 

Fleksibilitet og tilpasning

Lime easy CRM er tilpasningsdyktig og lar deg selv velge hvilke funksjoner som skal integreres og til hvem. Du kan enkelt fjerne roller og tilganger. Et fleksibelt og tilpasningsdyktig CRM system gir deg muligheten til å gjøre arbeidshverdagen smidigere både for deg selv og for alle ansatte. Slik kan man optimalisere bruken av CRM systemet, fordi det kan ta vekk funksjoner for de som ikke skal bruke dem. 

Hold full oversikt over salg og kunder

Med mye på agendaen og mange tilbud som skal ut, kan det fort gå en kule varmt. Med et velintegrert og oversiktlig CRM online, vil du få full oversikt over tilbudene som er sendt ut, hvor mange nye kunder man har oppnådd og alle salgsdetaljer. Det samme gjelder for kampanjer og analyser. Dette gir deg full oversikt og mindre hodebry.

God kundeservice

Sist, men på ingen måte minst, er å opprettholde gode kunderelasjoner. Gode kunderelasjoner er alfa omega for å oppnå vekst i bedriften og oppnå gode resultater. Lime software har kundeservice integrert i CRM systemet. Det vil si at kundene får raske svar og hjelp med en gang. For de fleste er dette det viktigste og mest kritiske punktet for å lykkes.

E-mail: mail@tobiasehlig.dk