Aft nav

Arbeidsforberedende trening (AFT) – nav.no

13. jan. 2021 — AFT kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ett år. Tiltaket skal tilbys som et heltidstilbud med minst 30 timer per uke og fem …

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids og velferdsdirektoratet gjennomført en kartlegging av tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).

Arbeidsforberedende trening – nav.no

18. jan. 2023 — Arbeidsforberedende trening er et tilbud for deg som trenger å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø før du starter arbeidstrening i en vanlig …

Et tilbud om jobb i et tilrettelagt arbeidsmiljø før du starter arbeidstrening i en vanlig bedrift.

Arbeidsforberedende trening (AFT) – nav.no

4. apr. 2022 — I AFT får du individuell veiledning og tett oppfølging. Gjennom arbeidstrening vil du kunne få opplæring og erfaring for å komme ut i jobb.

Arbeidsforberedende trening er for deg som har vært lenge utenfor arbeidslivet og er usikker på dine muligheter, ressurser og ferdigheter i

Arbeidsforberedende trening (AFT) – A2G Kompetanse

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte …

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte b

Arbeidsforberedende trening (AFT) – Fretex

Arbeidsforberedende trening hos Fretex

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud for deg som trenger å prøve ut arbeidsevnen og styrke mulighetene for å få jobb. Har du behov for støtte og …

Arbeidsforberedende trening (AFT) Hos Fretex hjelper deg med å prøve ut arbeidsevnen og styrke mulighetene for å få jobb.

Arbeidsforberedende trening (AFT) – Blå Kors arbeid og …

Arbeidsforberedende trening (AFT) – Blå Kors arbeid og inkludering, Oslo

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak med 12 måneders varighet som drives av AS Rehabil, og søkes inn via NAV lokalt. Det overordnede målet med …

Tiltaksinformasjon Arbeidsforberedende trening AFT karriereveiledning arbeidstrening studieforberedelser kartlegging opplæring oppfølging

AFT – Arbeidsforberedende trening via NAV

Informasjon til deg som skal delta på AFT. Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening på Velle, vil du få opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening …

Arbeidsforberedende trening (AFT) – Hapro Jobb og Karriere

Din NAV-veileder søker deg inn til oss, dersom dere sammen vurderer at AFT kan være et hensiktsmessig tiltak for deg. Om ønskelig kan det i forkant avtales …

AFT er laget for deg som står utenfor arbeidslivet og som trenger hjelp til å komme tilbake i jobb eller utdanning.

Tjenester til NAV – IDEA Kompetanse – VTA, AFT og andre …

Tjenester til NAV – IDEA Kompetanse – VTA, AFT og andre tjenester

for 5 døgn siden — Informasjon om tjenestene vi utfører i samarbeid med NAV finner du i oversikten under. Arbeidsforberende trening (AFT).

I 2020 hjalp IDEA Kompetanse ca. 350 mennesker til å få jobb! Vi vil gjerne hjelpe deg også. Tjenestene vi jobber mot NAV med finner du her.

AFT – Arbeidsforberedelse – Rosenvik AS

AFT er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen din nedsatt, og har behov for hjelp og tett oppfølging for å komme i arbeid. Nedsatt arbeidsevne kan ha mange …

AFT er en tjeneste med tilbud om kartlegging og arbeidstrening for personer med usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for oppfølging.

Keywords: aft nav